Най-голям процент преброени са в община Троян

Най-голям процент преброени са в община Троян – 95.4%, се съобщава в сайта на Националния статистически институт (НСИ). Това се случва  36 часа до приключването на преброяването. Троян е първа от област Ловеч и е най-добрият за страната. Следвана   е от община Николаево, област Стара Загора – 93.1%, и община Родопи, област Пловдив – 92.9%.

Според официалните данни на НСИ към 28.09.2021 г., касаещи преброяването на населението и жилищния фонд в България през 2021 г., община Троян заема челно място в страната по преброено население с внушителните 95.4%. Отчетените до момента данни от общината показват преброени общо (електронно и на хартия) 27 013 лица и 16 638 жилищни сгради с 22 426 жилища.

Окончателни резултати могат да се очакват след приключване на преброяването, чийто срок бе удължен вчера до 20:00 ч. на 10 октомври 2021 година с промяна на Решение № 61/21.09.2021 г. на Министерския съвет за срока на обход на преброителите. Броени часове остават и до изтичането на крайния срок за електронното преброяване – до 24.00 часа днес.

Постигнатите удовлетворителни резултати са плод на доброто взаимодействие между Отдел „Статистически изследвания“ – Ловеч на ТСБ – Северозапад, Общинска преброителна комисия, контрольори и преброители, и не на последно място, на активното съдействие на жителите на града и селата в община Троян.

По повод на запитвания, постъпващи от граждани, които по различни причини не са се намирали на постоянния си адрес при посещение от преброител, общинска администрация разяснява, че всеки един преброител носи отговорност за това да се свърже с лицата в поверения му район, независимо от броя пъти, в който ще посети даден адрес, докато открие живущите там. Регулярно контрольорите получават от НСИ справки с преброилите се електронно лица, която незабавно се свежда до знанието на преброителите.

При въпроси и нужда от съдействие гражданите могат да ползват националния телефон 02/9078 430, открит от Националния статистически институт във връзка с преброяването.
Припомняме, че получените от Преброяване 2021 резултати ще бъдат основата за взимане на стратегически управленски решения и и прилагане на конкретни политики.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button