Областният управител подписа споразумение за река Осъм

Областният управител подписа споразумение за партньорство за устойчиво регионално развитие на територията по поречието на р. Осъм

Областният управител инж. Светослав Славчев подписа днес споразумение за изграждане на дългосрочно ефективно партньорство между местните власти за устойчиво регионално развитие на територията, през която преминава р. Осъм. Партньорите по него са седем – общините Ловеч, Троян, Летница, Левски, Никопол и областните администрации Ловеч и Плевен.
Целта на инициативата „По водите на р. Осъм“ е постигане на по-добър фокус на инвестициите, по-ефективни и ефикасни интервенции, засилен междусекторен диалог между заинтересованите страни и интегриран подход за развитие на териториално ниво, осигуряване на достъп до финансиране и привличане на средства от различни източници, включително по програми и мерки, осигуряващи европейско финансиране, и други донори в програмен период 2021-2027 г. Сред предвижданите дейности са поддържане и укрепване на речните брегове на р. Осъм и прилежащите съоръжения, осигуряване чистотата на реката и запазване на биологичното разнообразие и местообитанията, създаване на туристически продукт на територията на общините, разположени по поречието на Осъма, популяризиране на историческите, природните и културните ценности на местните общности.
Споразумението е по инициатива на кмета на община Ловеч.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button