Подготовка за електронното училище

Подготовка за електронното училище се проведе обучение за работа с електронния дневник – „Школо“ в СУ „Васил Левски“ – Троян.Подготовка за електронното училище

Училището работи с електронния дневник от 3 години, като се дублираха записите на традиционен хартиен носител и в електронна среда.

От тази учебна година обаче троянското училище ще се раздели с традиционните дневници и бележници и родителите ще се запознават с резултатите на децата си само в електронна среда.Подготовка за електронното училище

Академия „Школо“, която е разработила платформата, организира и обучение за педагогическите специалисти. С учителите в троянското училище се срещна Стефка Дафова, обучител, която е и учител в Профилирана езикова гимназия „Екзарх Йосиф I“ – Ловеч. Въпреки че електронният дневник е добре познат на всички, г-жа Дафова разкри и много нови неща – нови възможности на системата, подобряване на инструментите и т. н.Подготовка за електронното училище

През обучителния курс ще преминат 56 учители, които ще работят в два последователни дни, за да може да се спазват изискванията за социална дистанция.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button