„Събуди доброто“ е инициатива на Арт клуб „Усмивка“ и БЧК

„Събуди доброто“ е инициатива на Арт клуб „Усмивка“ ППМГЛовеч и БЧК и с подкрепата Сдружение „Знание“ в рамките на гражданско обединение „РАВНИ БГ“#равнибг #ОтНасЗависи, рисуваха стена на офиса на БЧК-Ловеч."Събуди доброто" е инициатива на Арт клуб "Усмивка" и БЧК

Във връзка с настъпващата 100 годишнина на Български Младежки Червен кръст, децата от АРТ КЛУБ „УСМИВКА“ – ППМГ ЛОВЕЧ, от които е и младия червенокръсец Ивайло Иванов и с подкрепата Сдружение „Знание“ в рамките на гражданско обединение „РАВНИ БГ“#равнибг #ОтНасЗависи, рисуваха стена на офиса на БЧК-Ловеч със значими теми като „кръводаряване“, „помощ за възрастни хора и хора в риск“, „дискриминация“, „отношение към природата и животните“ и „приемственост на бит и култура между поколенията“.

Целта на младите хора бе да приложи свежи и новаторски похвати за въвличане на местните общности в решаването на въпросите с локално значение по отношение на местни социално значими проблеми.
Проект „От нас зависи“, по който работи Дружество „Знание“ е насочен към популяризиране на лесни, бързи и достъпни решения, приложими в бита и с положително влияние върху местната среда. Важна целева група в проект са младежите за реализиране на практическа работа с училища от Югозападна и Северозападна България, като основната тема тук е малкият принос на всеки от нас в ежедневието, игри и наблюдения по места за недобри практики и творчески младежки дейности за промяна към по-благоприятна местна среда.

За Троян експрес

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button