Съобщение за срок на подаване на декларации за такса битови отпадъци

Съобщение за срок на подаване на декларации за такса битови отпадъци е изпратено от отдел „Местни приходи“ към Община Троян. В него се казва:

Уважаеми граждани и ръководители на предприятия,

Съгласно Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян, срокът за подаване на декларации за определяне размера на такса битови отпадъци според количество за 2022 година е определен от 1 септември до 31 октомври на 2021 година. Декларации по образец се подават лично или чрез упълномощено лице в отдел „Местни приходи“, находящ се на ул. „Раковски“ 55 град Троян или чрез пощенски оператор с писмо с обратна разписка в срок до 1 ноември 2021г.
ОТДЕЛ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button