Таня Генова спечели конкурса за директор на ДГ „Мир“ – Троян

Таня Генова спечели  конкурса  за  длъжност „Директор“  на  Детска градина  „МИР“  – Троян. 

Конкурсът бе обявен заради навършване на  пенсионна възраст на  директорката Веска Петкова. Това разбираме от сайта на Община Троян.

Конкурсът се проведе в три етапа, като  първият етап бе предварителен подбор на кандидатите по документи. Вторият  етап – писмен изпит – тест и финалния, трети  – Защита на Програма или Концепция /по избор/ за развитие на детската градина за периода 2021-2024 г. вкл. и събеседване.

Общата оценка за кандидата е формирана като средно аритметично от оценките на всички членове на комисията. Когато за една позиция има няколко кандидатури, позицията печели кандидатът с най-висок резултат от представянето.

До втори и трети етап  бяха допуснати Таня Генова и Павлина Муташка – Иванова.  На третия етап  комисията  е разглеждала  Програма или Концепция за развитие на детската градина на допуснатите кандидати и е  изслушала представянето въз основа на определени критерии.

След това е  проведено събеседване с допуснатите кандидати, като оценява тяхното представяне въз основа на  познаване на нормативната уредба; способност да се планират и взимат управленски решения; педагогическа, управленска, социална и гражданска компетентност; комуникативни способности; организаторски способности и умения за обективна преценка.

Комисията  след финалния етап е класирала Таня Генова на първо място, което означава, че ще новият директор на детска градина „МИР“ в Троян. Таня досега бе  учителка в ДГ „Мир“ и дългогодишен музикален ръководител на вокална група „Славейчета“ към Център за подкрепа за личностно развитие – Троян (Шошковата къща)

Конкурси за директори бяха обявени и  в  ДГ „Здравец“ – град Троян и ДГ „Звънче“ – село Калейца , но за тях не са се явили кандидати.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button