Забрана за движението на ППС по ул.“Ангел Кънчев“ Троян

Забрана за движението на ППС по ул.“Ангел Кънчев“ Троян (Арт галерия „Серякова къща“) е наложена за 10.09.2021 г. на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, с цел опазване живота и здравето на гражданите, недопускане настъпването на ПТП, спазване разпоредбите на ЗДвП, Наредба №1 на Община – Троян. Тази заповед се налага заради  постигане оптимална организация на движението по случай честването на 30 годишнината, на „Серякова къща“.

Да напомним, че на 10-ти септември 2021 г. от 18.00 часа , Музеят на народните художествени занаяти и Община Троян организират празник „30 ЦВЕТНИ ГОДИНИ В ГАЛЕРИЯ „СЕРЯКОВА КЪЩА”.

„Н А Р Е Ж Д А М

За времето от 15.00 часа до 20.00 часа на 10.09.2021 г. ЗАБРАНЯВАМ движението на ППС по ул.“Ангел Кънчев“ в участъка от кръстовището на същата улица с ул.“Христо Ботев“ до кръстовището на ул.“Феликс Каниц“ с ул.“Ангел Кънчев“.

Движението на ППС по забранения участък да се възстанови непосредствено след приключване на честването.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Началника на РУ „Полиция” – Троян и на Розалина Русенова – Зам.-Кмет на Община – Троян.

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица.“

 

Забрана за движението по тази улица важи само за времето от 15.00 часа до 20.00 часа!

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button