Ако няма кой? Да го направим ние!

Ако няма кой? Да го направим ние! – мотиви, предложения и очаквани резултати.Ако няма кой? Да го направим ние!
МОТИВИ:
Област Ловеч е с голям, многообразен по обем категоризирани средства за настаняване от клас А и Клас Б съгласно закона за туризма.
-Област Ловеч е богата на уникални природни забележителности.
– Област Ловеч е съхранила прекрасна природа и среда.
– Област Ловеч е богата на културно- историческо наследство,  фолклор, традиции и занаяти.
– Област Ловеч, във всяка община провежда традиционни празници и фестивали.
– Област Ловеч граничи с един от трите национални паркове в Република България – Национален парк „Централен Балкан“.
Предложение:
Да се създаде Сдружение „Областен съвет по туризъм“ с пряко участие на всички общини от областта чрез Туристическите информационни центрове.
Съветът да разработи стратегия за развитие на туризма в Ловешка област.
Съветът да разработи агресивна рекламна кампания,която да се предостави на туристическия пазар у нас и в чужбина,чрез пряко участие в туристически борси ,посолства и други фактори имащи отношение към това.
Съветът да се включи в работата на (ОУТР) Организация за управление на туристическите райони съгласно закона за туризма със седалище в град Велико Търново.
Очаквани резултати:
Раздвижване на други сектори,като селско стопанство,земеделие,търговия, услуги, фермерски пазари, занаяти.
Допълнителни данъци и такси в Общините.
Допълнителен финансов ресурс за населението,запазване на работни места и създаване на нови.
Възможност на общините да кандидатстват в нови инфраструктурни и комуникационни проекти, финансирани от ЕС.
Темата е отворена за коментари и предложения .Ако няма кой? Да го направим ние!

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button