Кметове подписаха в Ловеч споразумение за партньорство

Кметове  подписаха в Ловеч на 27 октомври 2021 г споразумение за партньорство и устойчиво развитие на територията по река Осъм

Подписи положиха Корнелия Маринова, кмет на Община Ловеч, Донка Михайлова, кмет на Община Троян, Красимир Джонев, кмет на Община Летница, Любка Александрова, кмет на Община Левски, и Ивелин Савов, кмет на Община Никопол. Освен петте общини, свои подписи предварително бяха положили и областните администрации на Ловеч и Плевен като представители на държавата. Инициативата се нарича „По водите на р. Осъм“ .
Решенията на съответните Общински съвети са взети през март и април т.г. Периодът на споразумението обхваща и три години след изтичане на програмния период 2021 – 2027 г.
„Реката ни свързва като територия, но и като хора, които живеем по нейното протежение и ние търсим възможности за една бъдеща, устойчива съвместна дейност, за да решаваме с общи усилия проблемите. Реката е едно изключително богатство и ние трябва да направим поречието едно по-добро място за живеене чрез конкретни проекти“, каза кметът Корнелия Маринова.
Партньорството има за цел постигане на по-добър фокус на инвестициите, по-ефективни и ефикасни интервенции, засилен междусекторен диалог и интегриран подход за развитие на териториално ниво, в т.ч. и чрез интегрирани териториални инвестиции. Ще се търси финансиране от различни източници, в т.ч. чрез европейско финансиране, за следните дейности:
Превенция на риска и защита на населението посредством поддържане и укрепване на речните брегове на р. Осъм и прилежащите съоръжения; подобряване проводимостта на речното легло;
Осигуряване чистотата на реката; запазване на биологичното разнообразие и местообитанията;
Създаване на туристически продукт на територията на петте общини.
Насърчаване на местното развитие в региона; популяризиране на историческите, природните и културни ценности на местните общности и др.
Направено е запитване до Басейнова дирекция в Плевен за състоянието на поречието на Осъм. На базата на хидроложкото проучване ще бъдат планирани средства в общинските бюджети. Сформирана е експертна група от специалисти в общините, която работи по проекта. Изработва се цялостен интегриран проект, като очакването е за 100 процента безвъзмездна помощ от европейските фондове.
Нашият проект трябва да е сред първите в програма „Развитие на регионите“, защото проектите ще се разглеждат по реда на постъпването, уточни Корнелия Маринова.
След церемонията кметовете проведоха работна среща за график на предстоящи дейности. Очакваме още днес да постигнем съгласие около приоритетите, каза кметът на Троян.
Община Ловеч, пресцентър
27.10.2021 г.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button