Община Троян и снегопочистващите фирми са готови за зимата

Все по-малък става броят на фирмите, желаещи да се занимават със снегопочистване

Община Троян и снегопочистващите фирми имат готовност за зимния сезон, съобщават от общинска администрация.Община Троян и снегопочистващите фирми са готови за зимата

На 21 октомври кметът на Община Троян проведе работна среща с всички отговорни лица и институции, имащи отношение към зимното снегопочистване на територията на общината. Готовността си за посрещане на зимата докладваха РУ на МВР-Троян, РСПБЗН, ОП „Комунални услуги“, представители на Държавни горски стопанства, ВиК „Стенето“ ЕООД, „ЧЕЗ разпределение България“ АД, снегопочистващи фирми, кметове и кметски наместници.

Община Троян има сключени двугодишни договори от 2020 г. за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа за всички населени места на територията на общината и за уличната мрежа по селата с изключение на едно, което е в процес на договаряне.

На преден план излезе тревожният извод, че поради различни причини все по-малък става броят на фирмите, желаещи да се занимават със снегопочистване. Зимното почистване на уличната мрежа в гр. Троян традиционно е поверено на общинското предприятие „Комунални услуги“.

Над 20 снегопочистващи машини са в готовност за почистване на общинска пътна мрежа и улиците в града и селата. Осигурено е достатъчно количество химикали за обработка на пътищата. Проигран бе и механизмът за взаимодействие в кризисни ситуации.

Припомняме, че физическите и юридическите лица са длъжни да почистват редовно прилежащите части към сградите, тротоарите, дворните места и други терени, които стопанисват и се надяваме на добросъвестно отношение от тяхна страна.

Фирмите, които ще почистват са „Агротехника“ Троян и 7 Земеделски производители от селата , с които е сключен граждански договор по места.

Независимо от непредвидимите атмосферни условия, всички ангажирани със зимната поддръжка на пътната мрежа, ще положат максимални усилия да осигурят на жителите на общината безопасно и комфортно придвижване.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button