Община Троян пита за наименование на новия мост

На 04 ноември 2021 г. се открива новия мост

Община Троян отправя запитване към гражданите за възможни имена. Това е по повод наближаващото откриване на така очакваното мостово съоръжение

На 04 ноември 2021 г. (четвъртък) в 11.00 часа предстои официално откриване на дългоочаквания обект „Пътна връзка между ПЪТ II-35 и ПЪТ III-357 в гр. Троян от км 0+000 до км 0+154,28“; подобект Мост над река Осъм при км 0+121,37, разположена в трасе на улица с ОТ 1336-1337-1338-1339-1340 по регулационния план на гр. Троян“, който вече е въведен в експлоатация.

Този проект е част от така важния за развитието на града обходен път на трасето на републикански път II 35. С изпълнението на обекта транзитният трафик ще се изнесе от централната част на града към източния бряг на река Осъм.

За да бъде продължена наложилата се през годините традиция за именуване на троянските мостове, Община Троян отправя запитване към гражданите за възможни имена.

Мостът над Бели Осъм е с цел да се изнесе транзитния трафик звън централната градска част на Троян.

Изграждането на моста при бензиностанция „Лукойл“ е първата стъпка за изнасяне на транзитния трафик извън централната градска част на Троян. Преминавайки през новоизградения мост движението ще се изнесе изцяло на източния бряг на реката и ще преминава покрай ТЕVA, Лидъл, пазара и магазин „Лайф“

Предложенията могат да се подават на e-mail postbox@troyan.bg, на телефон 0670/6 80 09 или на официалната страница на кмета на общината във Фейсбук до 29.10.2021 г.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button