Откриха три обновени обекта в Троян

Видеа и галерия от събитията

Откриха три обновени обекта в Троян по  традиция в последните години, за Празника на българската община – 12 октомври.

Трите  обновени обекта  бяха санираният блок „Машстрой 2“ в кв. Лъгът, нови детски площадки в ДГ „Осми март“, Троян и реконструирана сграда в двора на НУ „Христо Ботев“, Троян.

Откриха три обновени обекта в Троян
Новите съоръжения в ДГ“8-ми март“ – за пръв път  не са от дърво и няма да имат нужда от допълнителна поддръжка. Лили Цанковае- фирма“Строител“ –  израснала в тази детска градина –  изпълни своето обещание

Лошото състояние на дървените съоръжения за игра, с които доскоро разполагаше ДГ ‚,Осми март“, наложи търсенето на трайно решение за подмяната им. За пореден път Община Троян успя да се възползва от обявената кампания по проект „Красива България”, като получи исканото финансиране от над 85 хил. лева по Мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура” с проект „Детска площадка в ДГ “Осми март“ – град Троян“. Изпълнител на дейностите по проекта е фирма „Строител Троян“ ЕООД.Откриха три обновени обекта в Троян
Блок „Машстрой 2“ е една от 4-те сгради, по които се работи в рамките на проект BG16RFOP001-2.003-0020, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. В него има 35 самостоятелно обособени обекта с жилищно предназначение. Строително ремонтните дейности започнаха на 19 април тази година и изпълнителят – фирма „Вертикал 90“ ЕООД от гр. Габрово, успя да се справи предсрочно, доста преди изтичането на определените 270 дни за изпълнение.
Изпълнени са енергоспестяващите мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност на сградата, в това число: топлинно изолиране на външните стени, покрива и пода, подмяна на фасадната дограма, изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части, строително-монтажни дейности по конструктивно възстановяване/усилване и изграждане на мълниезащитни и заземителни инсталации, предписани в техническия паспорт на сградата.

Откриха три обновени обекта в Троян
Подарък от „Димко 6“ – строителя, който е завършил това училище. Художник е Христо Христов от Орешак

Много необходимо и чакано от педагози, родители и ученици беше реализирането на проекта в НУ „Хр. Ботев“, Троян. Като резултат от изпълнените дейности, училището вече разполага с компютърен кабинет, какъвто липсваше до момента, както и с помещения за занимания по интереси и за работа с деца със специални образователни потребности. Доставени са и необходимите обзавеждане и оборудване.
През май 2021 г. стартира реконструкция на старата неизползваема барака по Програма на МОН „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училище“ на стойност 221 500 хил. лв.Откриха три обновени обекта в Троян

Само за 5 месеца чисто новата придобивка вече е факт. Помещенията в сградата ще удовлетворят нарасналите нужди на училището, а именно: кабинет по компютърно моделиране, стая за занимания по интереси, стая за работа с деца със специални образователни потребности.

Откриха три обновени обекта в Троян
Поздрав за всички

Трите обекта бяха открити от зам.-кмет Розалина Русинова с пожелания за дълго стопанисване.
Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button