Важно за родителите на ученици в Троян!

Присъственото обучение на всички учениците се преустановява от утре, четвъртък – 28.10. 2021

Важно за родителите на ученици в Троян!

Поради достигната заболеваемост над 750 на 100 000 население в община Троян ( 755,6 болни на 100 000 население за 27 октомври 2021 г.) и съгласно т. 7 от Заповед РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването и т. 3 от заповед № РД 09-3596/ 20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката, присъственото обучение на всички учениците се преустановява от утре, четвъртък – 28.10. 2021 г. до 5 ноември включително. Обучението ще се осъществява от разстояние в електронна среда, съгласно организация, създадена от директорите на училищата.
Детската ясла и детските градини продължават ПРИСЪСТВЕНО.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button