Над 6 млн. лв. допълнителни възнаграждения за директори в образованието

Над 6 млн. лв. допълнителни възнаграждения за директори в образованието отпусна Министерският съвет, съобщават Пресцентъра за Троян експрес и областта.

6 214 113 лв. са за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на 3802 директори на общински детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа. От тях 2 785 200 лв. са за 1688 директори на детски градини, 3 225 104 лв. – за 1985 директори на училища, 191 914 лв. – за 121 директори на центрове за подкрепа за личностно развитие и 11 895 лв. – за 8 директори на центрове за специална образователна подкрепа.
Допълнителните възнаграждения се определят в зависимост от получените точки при оценяване на постигнатите резултати в планирането и организацията на образователния процес, реализирането на план-приема, въвеждането на иновативни практики в обучението, провеждането на занимания по интереси, получените награди, доброто взаимодействие със социалните партньори и др.
Средствата се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.

Източник
МС

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button