Наталия Терзиева от Троян с практическо обучение в областната администрация

Наталия Терзиева от Троян е седмият студент с практическо обучение в областната администрация

Администрацията е обучаваща организация по проекта на Министерството на образованието и науката „Студентски практики – фаза 2“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. За включване в практическото обучение могат да кандидатстват действащи студенти от висшите училища – партньори по проекта, включени в регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОН.
Новият стажант е Наталия Терзиева от Троян, студент четвърти курс в УНСС по бизнес логистика. Неин ментор е Нели Митева, директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“, която ще й представи проектите и програмите, реализирани от областната администрация. Тук съм, защото искам да разбера нещо по-различно от това, което уча, а всяко знание е плюс, каза Наталия. Работата й при нас всъщност има връзка и с това, което изучава в университета, коментира Митева, тъй като по оперативна програма „Транспорт и транспортна свързаност 2014-2020“ областният управител на област Ловеч е представителят на Северозападния район в Комитета за наблюдение и в работната група за разработване на новата програма.
Стажантката ще се запознае и с проектите на областната администрация, свързани с адаптиране на работната среда за хора с увреждания – реализирани са два проекта с оборудвани три работни места.
Проектът на МОН „Студентски практики – фаза 2“ е със срок на изпълнение от януари м. г. до май 2023 г. Целта е да се улесни преходът на младите хора от образователната институция към работното място. Обучението се провежда в рамките на 240 астрономически часа в реална работна среда, като изпълняваните задачи са по нарочно изготвена програма. При успешно приключила и потвърдена практика студентът получава от висшето си училище удостоверение и стипендия в размер на 600 лева.
Преди Наталия във фаза 2 на проекта практическо обучение в областната администрация тази година проведоха още шестима студенти – трима от Стопанската академия в Свищов, двама от УНСС и един от СУ „Св. Кл. Охридски“. Във фаза 1 на проекта практика са провели 15 студенти от шест висши учебни заведения.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button