Община Троян обявява конкурс на тема „Примерът, който ме вдъхновява“

Община Троян и Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ОбКБППМН) обявяват конкурс във връзка със Световния ден на добротата – 13 ноември.

Конкурсът е на тема – „ПРИМЕРЪТ ЗА ДОБРОТА, КОЙТО МЕ ВДЪХНОВЯВА“

ДОБРОТА е да кажеш на някого добра дума, да благодариш, да помогнеш, да подкрепиш и вдъхновиш някого. Правете добро! За приятелите си, за родителите си, за другите;
в училище, на улицата, сред природата…

Своята позиция по темата може да изразите чрез кратко послание, стихотворение, разказ, есе, рисунка, колаж, презентация и др.

В конкурса могат да участват ученици от община Троян на възраст 8 – 18 години.

Очакваме Вашите произведения до 03.12.2021 г. на e-mail: bpetrova@troyan.bg или в стая № 12 на община Троян като посочите две имена, училище, клас и телефон за връзка.

Най-добрите ще бъдат наградени!

Повече информация на тел. 0878 90 16 25

Източник
Пресцентър Община Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button