Общинските съветници се съгласиха за промяна на името на училището в Черни Осъм

Общинските съветници дадоха съгласие за промяна на името на училището в Черни Осъм  с пълно съгласие след редовното си  заседание на 25.11.2021 г.Общинските съветници дадоха съгласие за промяна на името на училището в Черни Осъм

Кметът на общината Донка  Михайлова внесе предложението на директора и Педагогическия съвет на учебното заведение, според което от Средно училище „Васил Левски“ да стане Средно училище за планински водачи „Минко Занковски“.
Част от мотивите гимназията да носи името на известния български алпинист Минко Занковски са неговите заслуги като директор. Той превръща малкото селско училище в национално училище за планински водачи, като въвежда нови програми за обучение. Занковски е в основата за създаване на тренировъчни бази. Днес училището разполага със своя високопланинска база за тренировки, с три тренировъчни стени и придобива национален авторитет, посочи Михайлова.
Също така  по инициатива на Минко Занковски се създава професията „планински водач“.

Предложението също е и добавяне на „планински водачи“ към официалното наименование на единственото в България училище – Средно училище за планински водачи.

Как се стигна до това  приемане на това предложение на ОБСъвет Троян.

Инж. Васил Радойчевски (БСП) предложи  с взимането на Държавния изпит по специалността за планински водачи, завършващите да имат право да практикуват, а не да полагат втори път изпит в Министерството на Туризма, при кандидатстването за работа. Според Радойчевски този изпит е аналог на държавния.

Даниел Сираков (ВМРО-БНД) даде идея училището да стане и Национално, подобно и на Националното училище за приложно изкуство „Проф. Венко Колев“ в Троян. Целта е да се избегне риска от затваряне поради липса на ученици. И напомни на колегите си да следят развитието на предложението, а не да остане казаното в залата.

След Сираков се изказа и Николай Тодоров  ( Коалиция „Избор за Троян), който подкрепи аргументите за предложения на предговорещите. Той каза, че  е  необходима законодателна инициатива и трябва много бързо да се направи предложение към инстанциите.  „Ако ние не поискаме законодателна инициатива , не мисля, че някой друг ще я поиска“, защото такова уникално училище в България няма.  „Така че няма кой друг да свърши нашата работа“, завърши Тодоров.

„Паметта на Минко Занковски заслужава училището да носи неговото име“, каза Кметът на Община Троян. Тя сподели пред съветниците, че преди години учителите  и учениците са били без морален стимул, успехът е бил слаб. Но с течение на времето учителското ръководство се мобилизира  и започва  всеобща национална реклама. Разбира се това дава резултат и сега вече в паралелката учат 16 ученици. Това е един пълен клас и означава един изключително сериозен успех, за едно училище, което  не е в един общински град. Успех е също, че професията „планински водач“  е в класификатора  на  професиите и е равностойна всички останали. Тя също изрази своята удовлетореност, че общинските съветници ще изготвят необходимите документи за вземане на лиценз на училището, подчертавайки , че общинска администрация има готовност да помогне с каквото е необходимо. Уверена е, че предложението ще бъде подкрепено от Регионалното управление на образованието Ловеч и след това от Министерството на образованието за преименуване на училището, че то да носи името на Минко Занковски

За промяна в името на училището в Черни Осъм със „ЗА“ гласуваха 28 общински съветници и  предложението бе прието.

Повече може да чуете във видеоматериала

Предстои предложението за преименуването на училището да получи съгласие и от РУО в Ловеч и образователното министерство.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button