Обяви за свободни работни места в Община Троян

Обяви за свободни работни места в Общинска администрация Троян са публикувани в сайта на общината.

На основание на Заповед № 1474 от 29.10.2021 година на Кмета на Община Троян

ОБЯВЯВА

Обявление за длъжността – Началник отдел „Образование, култура, спорт и демографска политика“

Обявление за работно място за длъжността Главен експерт „Демографска политика и култура“

Обявление за работно място за длъжността – Главен експерт “Връзки с обществеността и протокол”

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика в кабинет № 21 на Общинска администрация – гр.Троян.

С отговарящите на условията кандидати ще се проведе събеседване относно отговорностите произтичащи от длъжностната характеристика.

Документите ще се приемат от 03.11.2021 година до 16.11.2021 година включително в Центъра за административно обслужване на Общинска администрация – Троян.

След подбора по документи допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждане на събеседването.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button