Представиха възможност за отличаване на производители от Троян

Представиха възможност за отличаване на производители от Троян и Севлиево, съобщават от  Биосферен парк „Централен Балкан“
Възможностите за използване на единна идентичност на произвежданите на територията на Биосферен парк „Централен Балкан“ продукти и предлаганите в района услуги бяха представени в рамките на поредица информационни срещи в Троян и в Севлиево, реализирани по проект „Създаване на цялостен бранд на Биосферен парк „Централен Балкан“, финансиран от ЮНЕСКО

С местните производители, туристическия бранш и културните институции бяха обсъдени предимствата, произтичащи от отличаването на техните изделия и услуги с избраното лого на Биосферния парк, като експерти от Парка разясниха на какви условия ще е необходимо да отговарят те, за да използват общия бранд.
Кандидат за отличаване с логото на Биосферен парк „Централен Балкан“ може да бъде всяко физическо или юридическо лице, регистрирано за извършване на дадения вид дейност пред съответните компетентни органи.

Желаещите да се възползват от единния бранд ще е необходимо да декларират своя ангажимент към съхраняването на природата, бита, културата и традициите на местното население. За да заявят своето участие, кандидатите трябва да се свържат с представител на Биосферен парк „Централен Балкан“ на тел.: 0885 557 676 или 0886 761994, e-mail: s_aleksandrov@centralbalkan.bg или ivanova@centrlbalkan.bg и да попълнят формуляр за участие. За всеки вид дейност са определени набор от изисквания/критерии, чието изпълнение носи съответните точки.

Процедурата по отличаване, както и самото ползване на логото на Биосферния парк са безвъзмездни – кандидатите не дължат такси и не извършват периодични плащания.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button