Съобщение за гласуване на избиратели под карантина

Съобщение за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето

От 01.11.2021 г. до 14.11.2021 г., включително, избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето, които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, подават заявление (Приложение № 39-ПВР/НС) до Кмета на Община Троян , Кмета на кметството или кметския наместник, по един от следните начини:
– Саморъчно подписано от избирателя и подадено до органа по чл. 23, ал. 1 ИК от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя, по пощата или по факс.
Заявление, подадено по електронен начин през интернет страницата на ЦИК или съответната община, без да се изисква квалифициран електронен подпис, или на безплатен телефонен номер.

ОБЩИНА Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button