Старт на изграждането на Многофункционалната спортна зала в Троян

Старт на изграждането на Многофункционалната спортна зала в Троян е дадена  днес, 29.11.2021г.

Кметът Донка Михайлова е подписала два договора, с които се  слага началото на изграждане на Многофункционална спортна зала в Троян.

Ще бъде изградена първата фаза от строителството на обекта, включваща трафопост и външно ел. захранване 20Кv, външна канализация на обекта и подпорна стена. Финансирането за тази първа фаза е в рамките на осигурено финансиране от държавния бюджет. Изпълнители, след проведени процедури по ЗОП, са „Мирчев Електрик“ ЕООД – Троян и „Вертикал 90“ ЕООД – Габрово. Дейностите на терен се очаква да започнат в първите дни на новата година, написа кметът във Фейсбукстраницата си.

Многофункционална спортна зала, предвидена за реализиране в кв. 88 по плана на град Троян, на площ от 5030 кв. м. За целта е избран подходящ общински терен, в близост до Стадиона на град Троян, което дава възможност за съвместяване на много видове обща физическа подготовка, а също така – ползване на обща комуникация и техническа инфраструктура.

На 30 април 2019г. Община Троян обяви процедурата за конкурс за идеен проект за спортна зала в града. На 07.07.2019 г., в присъствието на журналисти и медии бяха отворени проектите за Многофункционална спортна зала. До отваряне на проектите имаше пълна анонимност. Журито ги знаеше като проект 1, 2, 3 и тн. Номерацията бе направена според входиране на конкурсните работи.

Общата стойност на наградния фонд на обявения конкурс бе 10 000 лв. Компетентното жури бе в състав: председател арх. Боян Кръстев, членове: арх. Емил Дечев, арх. Тошо Станев, инж. Николай Хитров и инж. Мария Василева определиха за победител проектът на „Дизайн арт – КИК“ ООД София

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button