Учениците от Троянска община все още ще се обучават онлайн

За община Троян има 36 случая с COVID - 19

Учениците от Троянска община все още ще се обучават онлайн и  причината  е, че в  15 области, измежду които и област Ловеч,  не са доставени щадящите тестове.

Останалите области са Пловдив, Русе, Хасково, Бургас, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Велико Търново, Плевен, Видин, Враца, Монтана, Перник и София-област

Обучението  на учениците ще е в електронна среда  (ОРЕС), докато пристигнат поръчаните от Министерството на здравеопазването  щадящите тестове за COVID-19 и след  изрична заповед на началника на  Регионалното управление на образование (РУО) Ловеч, Еленко Начев.

Също така  от общинска администрация уведомиха, че нивото на заболеваемостта в Община Троян се покачва и е над 1100 на 100 хил. население спрямо  За Област Ловеч новодианостицираните случая  с коронавирус  са 100. За община Троян са 36 случая – с. Голяма Желязна – 3, с. Орешак –2 , с. Врабево – 1, с. Дебнево – 1, с. Бели Осъм – 1, с. Калейца – 1, гр. Троян – 27

Регистрираната 14-дневна заболеваемост за Област Ловеч към 08.11.2021 е 795 на 100 хил.население

Педагогическият персонал на училищата на  територията на община Троян имат създадена организация и са в готовност да започнат присъствените обучения.

Учениците от Троянска община ще влезнат в класните стаи само  след получаването на щадящите тестове и заповедта от РУО Ловеч.

Към този момент щадящи тестове не са налични в базата на БЧК в село Лозен и няма информация кога ще бъдат доставени, пишат от МОН.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button