В Троянска община учениците от I до IV клас започват занятия във вторник

В Троянска община учениците от I до IV клас започват занаятия във вторник (16.11.21), това съобщават от Общинска администрация и Регионалното управление на образованието  – Ловеч

15.11 – понеделник е официален неприсъствен учебен ден за учениците , които се обучават присъствено.

Учениците, които  се обучават от разстояние в електронна среда или онлайн, ще имат редовни занятия.

В троянските училища  от 732  ученици от I до IV клас,  582  или 79.5%  ще се върнат в клас.  Това са децата, чиито родители са дали съгласие те да бъдат тествани за COVID-19 два пъти в седмицата. Броят на  учениците на територията на община Троян, които ще се  обучават от разстояние в електронна среда (ОРЕС)  са 150 (20.5%), цели паралелки ще провеждат присъствено обучение – 41 от общо 47 или 87,2 %  , 6 (12.8%) – в ОРЕС.

Само положителните тестове за COVID-19 на учениците от I до IV клас ще се съхраняват и изхвърлят по специален ред. Отрицателните ще се събират в плътни чували или торби за смет, които ще се завързват и слагат в контейнерите за смесен битов отпадък. Това съобщиха от министерството на образованието.

Ако резултатът от изследването на някое от децата в класа е положителен, всички елементи от неговия тест се прибират в специална картонена кутия за изгаряне на опасни отпадъци. Съдът може да е с обем 10 или 20 литра. Училищата сами купуват тези кутии, които са налични на пазара в България и струват по няколко лева.

Кутиите ще се съхраняват в определени само за тази цел помещения в училищата, до които имат достъп само медицинските специалисти или други лица, определени от директора.

Тестовете са от двата вида, избрани от Министерството на здравеопазването в първата обществена поръчка. 40 000 броя са от типа, който вече се използва в София и в още 12 области на страната. При него децата отделят слюнка в пликче, от което пробата се взима с тампон и се потапя в реактива. С такива тестове ще се изследват учениците в областите Сливен, Видин, Перник и София област.

81 000 от пристигналите  121 000  за областите Велико Търново, Хасково, Стара Загора, Ямбол, Плевен, Ловеч, Видин и  Монтана са от втория вид. При него децата дават слюнчен секрет през пластмасова фунийка, прикрепена към контейнер. Те са доставени от фирмата, която преди няколко дни беше обявена за изчезнала.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button