Започна изграждане на съоръжение за водоснабдяване на троянска улица

Общината е  изготвила и платила проекта за Попешка

Започна  изграждане на  очакваното от живущите на ул. „Стою Комитата“, кв.Кнежки лъг,  съоръжение за водоснабдяване, съобщи кметът на Община Троян , Донка Михайлова.

Чрез него ще се нормализира снабдяването с вода на 30 жители на Троян, живеещи в южната стръмна част на улицата в края на града. За целта от бюджета на Община Троян са планирани 33000 лв.

Също така поясни, че Общината е  изготвила и платила проекта за ВиК съоръжението за махала Попешка. Следва присъединяване към мрежата на общинското дружество, от която хората са се отказали преди години, за да не плащат ВиК услугата. Това може да стане при съгласие на гражданите да им бъдат поставени водомери.

Според кмет Михйалова очевидно има съпротива. Само след поставяне на водомерите следва да започне изграждането на довеждащия воропровод и помпената станция. Започна изграждане на съоръжение за водоснабдяване на троянска улица

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button