Изгражда се нов кът за отдих в Троян – парк „Турлата“

Изгражда се нов кът за отдих – парк „Турлата“, благодарение на доброто сътрудничество между общинска администрация и ДГС – Троян

През последните няколко години Община Троян отделя специално внимание на  изграждането на зони за отдих в града и близките села, като наред с дейностите по изграждане и обновяване на парковите пространства в кв. „Лъгът“ и пред Информационно-културния център, в ход е и поетапното оформление на т. нар. свободна зона за рекреация и отдих  –  парк „Турлата“.

Изгражда се нов кът за отдих - парк Турлата
Инж. Милко Станчев залесява

Локацията е избрана поради непосредствената си близост до централна градска част, наличието на определена инфраструктура, лесната достъпност и близостта до спортни съоръжения – стадион „Чавдар“ и мястото, на което се планира изграждането на нова спортна зала. Проектът е ориентиран към нуждите на семейства с деца и спортуващи и се осъществява по идея на Държавно горско стопанство-Троян, с финансовата подкрепа на Община Троян.

След постигната договореност за наем със собственика на имота – Църковно настоятелство при храм „Света Параскева“ – Троян, в рамките на тази и следващата година поетапно ще бъдат реализирани  дейностите по създаване на парка.Изгражда се нов кът за отдих - парк Турлата

За организирането на зоната е изготвен идеен проект, който предвижда поставяне на преместваеми детски съоръжения за игра и забавления, поставяне на паркови елементи, засаждане на храсти и подходящи дървесни видове. Ще бъдат обособени три зони – детски кът с къщичка, влакче, гъбки, тролей и т.н., младежки кът с беседка и пейки, зона за отдих и пикник с необходимите към нея съоръжения.

Върху имотите няма да се извършват строителни дейности. Парковите елементи и детските съоръжения ще бъдат изработени само от естествени материали. Ще бъдат запазени съществуващите дадености – ценните дървесни видове, мостчето, като около тях ще бъде развита зоната за рекреация и отдих.Изгражда се нов кът за отдих - парк Турлата

Площта, която е обект на  облагородяване, е около 30 дка и всички дейности се изпълняват от служители на Държавно горско стопанство – Троян. През днешния ден е завършено планираното за тази година озеленяване, като са засадени  72 дървета и 80 храста  от 22 различни вида. Изграден е жив плет от  600 габърови фиданки, който, с подходящи грижи, ще разкрие красотата си след няколко години. 

Тук е редно да споменем за доброволческата еко-инициатива на деца от СУ „Васил Левски“ – Троян, които са почистили терена от битови отпадъци, преди лесовъдите да започнат облагородяването му.

Очаква се до края на м. май 2022 година да бъде реализиран детският кът, а до края на  следващата година – съоръжението за пикници и тържества, с капацитет до 100 души.

Припомняме, че благодарение на доброто сътрудничество между общинска администрация и ДГС – Троян, подобни съоръжения за отдих  бяха изградени и на доста други места – „Беклемето“, край водопад „Лопушница“, тийн зоната в града и др.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button