Община Троян подписа договор за реконструкция на ул. „Г.С. Раковски“

Община Троян подписа договор за реконструкция на ул. „Г.С. Раковски“ в града на стойност 950 хиляди лева.

На 10.12.2021 г., в последните дни на служебното правителство, между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Община Троян бе подписано споразумение, с което на Общината се предоставят 950 хиляди лева за изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на участък от улица „Георги Сава Раковски“, в гр. Троян.
До подписване на споразумението се стигна след като Общината аргументирано мотивира значимостта на участъка от 640 метра, от кръстовището с ул. “Захари Стоянов“ до Т-образното кръстовище с ул. „Димитър Икономов – Димитриката“.
Целта на проекта е да създаде по-благоприятна комуникационно-транспортна обстановка в гр. Троян. Улица „Г. С. Раковски“ в гр. Троян е част от второстепенната улична мрежа, но е изключително важна за града, тъй като обслужва, както живеещите в района, така и намиращите в непосредствена близост институции.
На напречна ул. „Тодор Петков“ са разположени детска градина „Синчец“ и детска ясла №1. Детската градина се посещава от 135 деца на възраст от 3 до 6 г., а в детската ясла се полагат грижи за 65 деца на възраст до 3 г., а на напречна ул. „Христо Цонковски“ се намира входа на поделение 24430 – Троян. В непосредствена близост до предвидения за реконструкция участък от ул. „Г. С. Раковски“ е и сградата на Районно управление „Полиция“.
Достъпът до всички тези институциите в по-голямата си част се осъществява по ул. „Г. С. Раковски“, която е изключително натоварена в часовете за начало и край на работния ден.
Техническият инвестиционен проект предвижда: преасфалтиране на участъка от 640 метра, който е в лошо експлоатационно състояние; изграждане на 99 бр. паркоместа, разпределени в 6 зони; подмяна и полагане на нови бордюри; изграждане на нови и реконструкция на тротоари и зелени площи, като крайният срок за изпълнение на дейностите е 01.11.2023 г.
Община Троян ще осигури за своя сметка средства за упражняване на авторски и строителен надзор, както и за разходи, свързани със съгласуване на наличния технически проект и за въвеждане на строежа в експлоатация.
Въпреки, че Община Троян ежегодно заделя значителни суми от бюджета си за поддържане и обновяване на 53 километровата уличната мрежа в града, средствата няма как да бъдат достатъчни за реконструирането на всички обекти, затова ще продължи търсенето различни външни източници за финансиране на важни за общината инфраструктурни обекти.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button