Пет акта за неправомерно завладян държавен имот край язовир „Сопот“

Пет акта за установяване на административно нарушение на основание Закона за държавната собственост са съставени от областната администрация. Те са за неправомерно ползване на недвижим имот, публична държавна собственост, край язовир „Сопот“, село Голяма Желязна, община Троян и са за поставени каравани в чашката на язовира с изградени веранди, огради и бетонови плочи. Това е установено от проверки на междуведомствена комисия, проведени по заповеди на областния управител и на директора на областна дирекция „Земеделие“.

С постановление на Районна прокуратура – Ловеч, също е възложено на областния управител да се извърши проверка на място. Прокуратурата е сезирана от Централната рибоопазваща организация – Стара Загора, в чиято жалба се твърди, че в чашката на язовира има построени дървени бунгала и колиби, поставени са каравани и фургони, а голям периметър около тях е ограден с метални мрежи и дървени огради, има опънати кабели, по които върви високо напрежение.

Имотът, завзет без правно основание, попада в землищата на с. Голяма Желязна, община Троян, и на с. Лесидрен, община Ловеч
Два от актовете са връчени на нарушителите, останалите ще бъдат връчени в първите дни на новата година.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button