Правителството предоставя имот в Троян за Агенция по вписването

Правителството реши да предостави имот  – публична държавна собственост безвъзмездно за управление на Министерството на правосъдието за нуждите на Агенцията по вписванията.

Единият имот се намира в гр. Троян, ул. ,,Генерал Карцов“ № 120, на партерен етаж в жилищен блок и включва две помещения с обща площ 144 кв. ми 1/2 идеална част от друго помещение в сградата с площ 13 кв. м

Със същото решение Министерският съвет отне, поради отпаднала нужда, от Агенцията за държавна финансова инспекция правото на управление върху имот – публична държавна собственост, намиращ се в гр. Кърджали, ул. ,,Васил Априлов“. Имотът е с площ 514 кв. м, заедно с построената в него двуетажна сграда със застроена площ 98 кв. м и таванско помещение с полезна площ 67,96 кв. м.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button