Работна среща за определяне на профилите и професиите

Работна среща за определяне на профилите и професиите  се проведе онлайн за определяне на профилите и професиите, по които ще се осъществява държавният план- прием за учебната 2022/2023 година. На срещата, организирана от РУО – Ловеч, присъстваха директорите на средни училища в община Троян, които предлагат обучение след основно образование, представители на местния бизнес и на община Троян, директора на Бюрото по труда – Троян – г-жа Ивелина Радевска – Симеонова, както и зам.-областният управител г-н Милко Недялков.

Очаква се през следващата учебна година в община Троян да се реализират 9 паралелки, колкото са реализирани и през миналата година. Промяна в приема си предлага единствено ПГМЕТ „Акад. Ангел Балевски“ – Троян, която вместо нереализираната специалност „Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания” ще предложи прием за 13 ученици в специалността „Експлоатация на автомобилния транспорт“, която да допълни другата специалност с прием 13 ученици- „Автотранспортна техника“. Традиционно професионалната гимназия ще продължи прием на ученици по професиите „Мебелно производство“ и „Моделиер – технолог на облекло“ . Училището предлага обучение в дуална форма, чието предимство са държавните стипендии и практиката в реална работна среда във втори гимназиален етап, което предполага и сигурни работни места за най-добрите в професията. Обучението от разстояние обаче затруднява в последните две години реализацията на учебната и производствена практики и г-жа Бончевска изрази притесненията си, че не може да се реализира добре дуалната форма. Г-н Йовчевски, представител на най-голямата фирма за мебелно производство „Рико Стил“ ООД в региона, изрази подкрепата си за новия модерен модел на обучение чрез работа, който се налага в цяла Европа, и изрази надеждата си, че по-нататъшното развитието на дуалната система на обучение, постепенно ще срещне разбиране и у нас, но са необходими индивидуални разговори с учениците и родителите.

Средно училище „Св. Климент Охридски“ също предлага професионална паралелка с практическо обучение по професията „Икономист – информатик“ с учебна практика във фирмата TSD SERVICES , както и прием в профил „Математически“ с интензивно изучаване на английски език.

Средно училище „Васил Левски“- Троян запазва традиционния си прием в профилите „Чужди езици“, „Софтуери и хардуерни науки“ и професионалната паралелка „Организация на хотелиерството“.

Средно училище „Васил Левски“ – с. Черни Осъм отново ще предложи единствената за страната професия „Планински водач“, уникална както за страната, така и за региона ни. Професията е защитена и привлича кандидатстващи ученици и от други области.

Г-жа Русенова – заместник.-кмет на община Троян, подкрепи направените предложения, съобразени с материалната база и възможностите на училищата и изрази съжаление за неосъществения прием в специалност „Социални дейности“, предвид нарастващата потребност от кадри в социалната сфера, като ще се търси вариант за обезпечаване на служители чрез курсове за преквалификация .

Г-жа Радевска, директор на Бюро по труда предложи да се продължи инициативата „Училище и бизнес – ръка за ръка“, където Бюрото по труда да се включи в ролята си на посредник между училищата и предприемачите в региона.

Г-н Милко Недялков оцени високо диалогичността на срещата и балансираните предложения за държавния план – прием в община Троян, а г-н Еленко Начев обобщи, че предлаганият прием е съобразен с изискванията на МОН за ориентиране към STEM специалности и професионални паралелки и пожела успех в реализацията му.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button