Ще има ли площадка за стрителни отпадъци в Троян?

Ще има контейнери за отпадъците, различни  от зелените и дрехите

Ще се изгражда ли  площадка  са строителни отпадъци? Това бе въпрос зададен от Румяна Моканова (Троянски глас)  по време на ежемесечната пресконференция на Донка Михайлова –  кмет на община Троян.

Кметът Михайлова отговори, че  са проведени два неуспешни търга за закупуване на земя за площадка за този вид площадка.

В началото на 2022 г. ще се проведе 3-ти търг за закупуване на земя за строителни отпадъци. Целта е да се улеснят гражданите.

Моканова   попита още  как се използват контейнерите за зелени отпадъци и тези за дрехи и обувки.

Г-жа Михайлова, сподели още че през месец май отново ще бъдат поставени контейнерите за зелените отпадъци. Ще има разделение и на отпадъците, различни  от зелените и дрехите. Общинска администрация  в Троян е провела разговори с фирма, за  обработване  отпадъците за тор, обогатен по технология за биологично чисто наторяване.

Полага се усилие за разделно събиране – да разделят отпадъците при източника, сподели кметът.

Компостиращата и сепариращата инсталация сега при норма 22 000 т на ден преработва 18 000 т., обясни инж. Николай Хитров. Според него ще стигнат капацитета в края на първата година.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button