Присъственото обучение на учениците се възстановява от понеделник

Тестовете са осигурени

Присъственото обучение на учениците от 5. до 12. клас в Община Троян ще  бъде възстановено на 6 декември (понеделник). Всички автобуси, които извозват ученици от и за селата, ще пътуват по утвърдената в началото на учебната година транспортна схема. 

Условие за връщането в клас е учениците да бъдат изследвани безплатно с щадящи тестове за COVID-19 веднъж седмично, а учителите и непедагогическия персонал – два пъти седмично. Тестовете вече са осигурени и в края на деня ще бъдат получени от директорите на училищата.


Учениците ще се тестват в училище в началото на първия присъствен учебен ден за съответната седмица. Отсъствалите в деня за изследване ще бъдат проверявани в първия ден, в който се явят в училище. Изключение се прави за учениците със специални образователни потребности, които ще бъдат тествани от родителите си вкъщи.

Освободени от тестване са притежателите на „зелен сертификат“ – документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване.

Следващо условие за връщане в клас е в една паралелка да има поне 50% ученици, които се тестват или имат зелен сертификат. Предпоставка за възстановяване на присъствените занятия е също готовността на отделните училища да организират нормален учебен процес, спазвайки изискванията за тестване или зелен сертификат, и да осигурят безопасна среда.

Също от 6 декември  са разрешени присъствените занятия в Центъра за подкрепа на личностното развитие при не повече от пет човека в помещение, физическа дистанция от 1,5 метра и  носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.

На сайтовете на МЗ и на МОН са публикувани измененията в заповедите на министъра на здравеопазването и министъра на образованието, като са  актуализирани и  Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата. 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button