Информация за ситуацията в училищата в условията на Ковид -19

Според информацията към момента ситуацията в училищата в община Троян е динамична

Информация за ситуацията в училищата и детските градини в условията на Ковид -19, съобщи Зам.-кмет  на община Троян, Розалина Русенова пред медии.

Новите моменти предвиждат затваряне на училищата само в краен случай, като за детските градини няма да се допуска затваряне.
Според информацията към момента ситуацията в училищата в община Троян е динамична, заради бързото разпространение на вируса, положителните случаи сред учениците след тестването в понеделник бяха 4, а карантинираните паралелки – 2.

Към днешна дата (21 януари) заболелите от COVID-19 ученици са 29 (1,2%), а карантинираните – 86 (3,5%).  Най-много заолели има в ПГМЕТ Троян

Положителните случаи сред педагогическия и непедагогическия персонал също бележат покачване, независимо че броят на ваксинираните в училищната общност също расте. Заболелите учители от 7 (2,5%) в началото на седмицата нарастват на 16 в края ѝ (5,7%). Някои от директорите на училища изразиха тревога, че големият брой болни и карантинирани лица от педагогическия персонал изисква осигуряване на заместници, което става все по-трудно с увеличаването на броя на отсъстващите преподаватели, но считат, че ситуацията не е драматична и ще могат да завършат присъствено първия учебен срок.
Въпреки динамичната ситуация, класните работи навсякъде са проведени, в повечето училища още през месец декември. Учениците имат необходимия брой оценки, което да позволи успешното приключване на първия учебен срок. Към момента има подадени две молби за удължаване на срока по здравословни причини. Директорите на училищата са създали организация за провеждане на общинските кръгове на олимпиадите през месец януари, като са се съобразили с изискването да няма смесване на деца от различни класове в една стая.
Към момента ситуацията в детските градини също е относително спокойна, като има заболели от COVID-19 три деца (0,4%) и една група е карантинирана. Повечето от децата, които се карантинират, е поради контакт със заболял член от семейството. Заболелите служители в ДГ са 11, като 4 от тях са учители. Карантинирани поради контакт са трима служители в детски градини.
Образователният процес в детските градини протича нормално. Директорите са организирали прилагането на всички противоепидемични мерки, насочени към ограничаване разпространението на епидемията. За отсъстващите служители се осигурява заместване.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button