Кметът Михайлова проведе обещаната среща с представителите на ЧЕЗ

Кметът Михайлова проведе днес обещаната на гражданите среща с „ЧЕЗ Разпределение България “АД, за да се потърси решение на проблема с прекъсванията на електрозахранването в голяма част от населените места в общината.

„Напрежението на хората ескалира на 15 и 16 януари, когато на територията на Беклемето, Чифлик, Балканец, Бели Осъм имаше неколкократно прекъсване на електричеството и това доведе до изгаряне на електроуреди, както и до напрежение в тези курортни населени места. Поехме ангажимент да проведем среща с представители на ръководството на електроразпределителното дружество“, посочи Михайлова.
Както бе оповестено в понеделник, 17 януари, г-жа Михайлова изпрати покана за среща на изпълнителния директор на ЧЕЗ за обсъждане на проблема и решенията по него. Копие на писмото беше изпратено на Министъра на енергетиката, Министъра на туризма и Председателя на комисията по енергийно и водно регулиране.
В срещата се включиха г-н Даниел Сираков – Председател на Постоянната комисия по „Туризъм и околна среда към ОбС – Троян, кметове на населените места, засегнати от проблема, Управителят на местното ВиК дружество г-н Тонимир Гечев. Като представители на изпълнителния директор на енергийното дружество в срещата участваха Бойко Чавдаров и Румен Тодоров, част от регионалния мениджърски състав на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

По време на срещата г-жа Михайлова подчерта, че през годините компанията е реагирала с внимание на нуждите на общината и през последните години е реализирала сериозни инвестиции в Троян, но ситуацията с прекъсванията на електрозахранването е повече от тревожна и настоя за поемането на конкретни ангажименти, с ясен времеви хоризонт за разрешаването на проблемите.
От страна на местната власт бяха направени искания за инвестиции в мрежите с високо и ниско напрежение, регулярно почистване на храсти и дървета около обектите на ЧЕЗ и профилактика, увеличаване броя на екипите, отстраняващи аварии на територията на общината, установяване на по-добра връзка при сигнализацията за аварии и др.
Кметът Михайлова декларира и готовността на Общината да се включи в търсенето на решение по всички възможни начини, включително и в посока провеждане на разговори с управлението на компанията за увеличаване на планираното инфраструктурно финансиране на територията на община Троян и за осигуряване на място, за реализация на евентуални подобрения. Общинският съветник Даниел Сираков изрази тревогата си от това, че туристическият бизнес търпи значителни щети и предложи конкретни технически решения. Кметовете пък изведоха проблемните области, по които трябва да се работи и изразиха безпокойство от затруднената комуникация с дружеството в случаи на аварии.
На срещата стана ясно, че ЧЕЗ в момента монтира автоматични сигнализатори по линиите Балканец – туристически комплекс „Беклемето“ и по Бели Осъм – Чифлик, което ще скъси времето за реакция при авария и ще намали времето, в което абонатите са без ток. Поет бе ангажимент за търсене на възможност за монтиране на телеуправляеми разделители, които ще позволят дежурния диспечер своевременно да отстранява възникнали аварии. Представителите на ЧЕЗ се ангажираха за подмяна на кабел, поискана от Кмета на Черни Осъм и за разрешение за проблемите с прекъсванията на захранването, причиняващи проблеми в подстанцията, осигуряваща вода на селото.
В края на срещата Донка Михайлова определи резултатите от срещата като неотговарящи на очакванията и заяви, че разговорите ще продължат. От своя страна, Бойко Чавдаров е информирал висшия мениджмънт на ЧЕЗ за срещата и е изразил пред Михайлова готовността на ръководството за бързи резултати.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button