Михайлова – Ние не можем да платим разход за електроенергия, по-голям от януари 2021г

Михайлова – кмет на община Троян споеля пред БНР, че  кметовете не можем да платим разход за електроенергия, по-голям от този, който сме платили за януари 2021г,

„Това важи и за цените на горивата,за цените на хранителните продукти в детските градини и социалните институции. В момента кметовете на общините са изправени пред дилемата да извършват незаконосъобразни действия или да не плащат сметките на общините с всички последствия за това.“, алармира зам.-председателят на сдружението на общините и кмет на Троян Донка Михайлова

Според нея и Управителния съвет на НСОРБ, Общините, училищата, детските градини, социалните заведения и всички останали публични институции са изправени пред нов проблем, свързан с високите цени на електроенергията и горивата и храните. Законът за публичните финанси не им позволява да платят по-високите сметки за януари, тъй като не е приет държавния бюджет

Кметът на Троян пояснява, че дори и да имат средства да платят по-високите в пъти сметки за ток или доставките за горива и храни, според чл. 38, ал. 2 от Закона за публичните финанси при неприет държавен бюджет разходите за местни дейности се извършват в размери не по-големи от размера на разходите за същия период на предходната година.

Трябва да се спомене, че община Троян е финансова стабилна, но трябва да се спазват законовите разпоредби

Михайлова допълва, че от сдружението на общините ще подадат сигнали и ще чакат решения на проблема от страна на държавата.“

Кметът на Троян каза още, че общините настояват да не бъдат третирани като небитови абонати наравно с бизнеса на свободния пазар.

Тук може да чуете целия разговор с Донка Михайлова.

 

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button