Мярката 60/40 продължава и през 2022 г

Мярката 60/40 и през 2022 г ще продължава, това бе решено на Заседание на Министерски съвет, се съобщава за Троян експрес експрес и областта.

Работодателите ще получават средства от държавата за запазване на заетостта на работници и служители в засегнатите от Ковид-19 икономически дейности и през първите два месеца на 2022 г. Това реши правителството с приемането на промени в Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г., в което се определят условията и редът за тяхното изплащане.
Средства ще продължат да се изплащат за работници и служители, които през периода от 13 март до 31 декември 2020 г. са
работили на непълно работно време, ползвали са отпуск на основание чл. 173а от Кодекса на труда или работата им е била преустановена
поради въведени временни ограничения на дейността.
Работодателите, получили средства за запазване на заетостта на работниците и служителите, са длъжни да изплащат трудово възнаграждение в размер, не по-малък от размера на осигурителния доход за октомври 2021 г. и да внасят дължимите осигурителни вноски за съответния месец.
Финансовите средства ще се превеждат на съответния работодател по банков път от Националния осигурителен институт

Мярката 60/40 продължава  и постановлението влиза в сила от 1 януари 2022 г.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button