Николай Вълков е в.и.д управител на „Общински пазари“ ЕООД Троян

Николай Вълков е избран за временно изпълняващ длъжността –   Управител на „Общински пазари „ЕООД Троян, с  решение на Общински съвет Троян от 27.01. 2022 г

Общинските съветници прекратиха договора за възлагане на управлението на „Общински пазари“ ЕООД Троян, на управителя Росен Веселинов, считано от 31.01.2022 година

Троянските съветници избраха  временно за срок до избиране на управител след проведен конкурс, но не по-дълъг от 6 месеца, Николай Стефанов Вълков.

Той пое длъжността –  управител на общинското предприятие от днес, 31.01.г.

„Предвид необходимостта от осигуряване непрекъснатост на управлението на дружеството и опасността от настъпване на трудно поправима вреда от закъснения на изпълнението на настоящото решение, на основание на  член 60 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), Общински съвет Троян допуска предварителното му изпълнение“- се казва още в решението от 27.01.2022 г.

Николай Вълков бе дълги години  управител на „Общински пазари“ ЕООД. През 2019-та след конкурс бе избран сегашният зам.-областен управител Росен Веселинов, а Вълков излезе в заслужена пенсия.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button