Община Троян изработи планове за улична регулация в периферията на града

Община Троян изработи  планове за улична регулация за жилищни територии в периферията на града, поради повишения инвестиционен интерес и в изпълнение на политиката за разтоварване на централните градски части и намаляване на инвестиционния натиск за строителство в жилищните комплекси. Това съобщи инж. Николай Хитров, директор на Дирекция „Устройство на територията“ в Община Троян по време на  пресконференцията в петък, 21.01.2022г.
След изготвяне на задание, през 2021 г. е възложено изработването на проект на Подробен устройствен план – план за улична регулация за местност „Стойченски рът“, махала „Райковска“ и махала „Цоневска“. С тях ще се извърши първоначално проектиране на улична регулация, която е съобразена със съществуващите на място елементи на техническата инфраструктура  -ел. стълбове, улични лампи, шахти, водостоци, входове, подпорни стени, водни площи, кабелни мрежи и канавки, добави Хитров.
Ще се образува нова улична регулация от второстепенната улична мрежа, като се създават улици от 5-и и 6-и клас.
Община Троян  изработи плановете за улична регулация за местност „Стойченски рът“, махала „Райковска“ и махала „Цоневска“ и са предадени. Предстои процедура по обявяване и одобряване по реда на Закона за устройство на територията

Какво каза инж. Хитров може да видите в видеоматериала

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button