Община Троян намалява таксата за храна в детските градини

∗Община Троян намалява пропорционалната част от таксите (таксата, която се събира от родителите за храненето на децата)   и на децата на 2 и 3 години. На децата на 4, 5 и 6 години, посещаващи детска градина  таксата беше намалена от 2 лв. на 1,70 на ден., през 2021 г.

Това се случи, благодарение на оптимизацията на разходите след въвеждането на обединеното хранене и целево държавно финансиране за децата обхванати от предучилищно образование. Разходите са значително намалели и според Общинското ръководство  е справедливо да се  намали размера на таксите и на децата на 2 и 3 години, ползващи същата услуга и за това в края на годината подготвихме промяна на Наредба 7, която определя таксите и цените на услугите на територията на общината.

На днешното заседание  общинските съветници, ще трябва да решат дали ще приемат на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян

Очаква се с приемането на държавния бюджет от месец Април  таксите в детските градини да отпаднат изцяло, като държавата по закон трябва да отпусне компенсации.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button