Община Троян провежда анкетно проучване свързано с управлението на отпадъците

Община Троян провежда анкетно проучване във връзка с разработване на Програма за управление на отпадъците на общината  за периода 2021-2028 г.

Това  проучване е за мнението на гражданите, заинтересованите страни и бизнеса по въпросите, свързани с управлението на отпадъците.

Целта на проучването е да се информира обществеността за разработването на тази стратегическа програма, да се вземат предвид и отразят изразените мнения и препоръки.

Анкетната карта е анонимна и може да бъде попълнена на следния линк https://forms.gle/SAhah6JTmYQJUNv87 в срок до 15.01.2022 г.

Бъдете активни и отговорни към местното развитие!

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button