Профилираните паралелки за прием след 7 клас са три в Троян

Профилираните паралелки за прием след 7 клас са три в Троян, за към към Министерството на културата е една паралелка след 7 клас – с 26 ученици в община Троян, съобщават от Областна администрация Ловеч.

На заседание вчера, проведено онлайн в платформата Microsoft Teams, комисията по заетостта към областния съвет за развитие съгласува предложението на Регионалното управление на образованието (РУО) – Ловеч, за държавния план-прием в училищата на област Ловеч за учебната 2022/2023 г.
Броят на седмокласниците в областта е 1121. Профилираните паралелки за прием след 7 клас са 14 – 10 в Ловеч, три в Троян и една в Тетевен. Професионалните паралелки със срок на обучение пет години са 30 – 7 в община Ловеч, 6 в община Луковит, по 5 в общините Тетевен и Троян, три в община Ябланица, две в община Угърчин, по една в общините Априлци и Летница. Една професионална паралелка със срок на обучение три години ще има в община Луковит.
Така общият брой паралелки в 8 клас е 45 (69 % професионални, 31 % профилирани), като се очаква в тях да учат 1179 ученици.
Зададената целева стойност при планирането на държавен план–прием на учениците в професионални паралелки е 64,22%, изпълнената е 69,13 %. Зададената целева стойност при планирането на държавен план–прием на учениците в STEM паралелки е 54,91 %, реализираната е 56,74 %.
Приемът в училищата към Министерството на културата е една паралелка след 7 клас – с 26 ученици в община Троян. Специалности от професии, по които е налице очакван недостиг на специалисти на пазара на труда – 10 паралелки, защитени от държавата специалности – 1,5 паралелки, специалности с дуална форма на обучение – 4,5 паралелки.
На заседанието бе гласувано още да се предложи на Агенцията по заетостта резултатите от проучването сред работодателите за потребностите от работна сила да бъдат обобщавани и по общини. Това проучване, което се провежда два пъти в годината от Агенцията по заетостта съвместно с областната комисия по заетостта, дава информация за потребностите на работодателите от областта от работници и служители с определена професия или квалификация. Ако се промени методиката на проучването, информацията по общини би била много полезна при планирането на ежегодния държавен план-прием в училищата, коментира авторът на предложението Милко Недялков, зам. областен управител и зам.-председател на комисията по заетостта.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button