373 места са обявени за прием на курсанти във висшите военни училища

373 (триста седемдесет и три) места з са обявени за прием на курсанти във висшите военни училища за учебната 2022/2023 година, със заповед № ОХ – 58/20.01.2022 г. на министъра на отбраната на Република България

I. Обявявам заявения брой места за прием на граждански лица във висшите военни училища за обучение като курсанти в редовна форма, за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“ по специализации от специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ за учебната 2022/2023 година, както следва:

В Националния военен университет „Васил Левски”, по специализациите: 1.1. „Мотопехотни и танкови войски” – 26 места; 1.2. „Разузнаване“ – 7 места; 1.3. „Електронно разузнаване и електронна война“ – 5 места; 1.4. „Полева артилерия” – 47 места; 1.5. „Противовъздушна отбрана на войските“ – 31 места; 1.6. „Инженерни войски” – 24 места; 1.7. „Артилерийско инструментално разузнаване – 6 места; 1.8. „Войски за ядрена, химическа, биологическа защита и екология“ – 5 места; 1.9. „Радиотехнически войски“ – 5 места; 1.10. „Наземно базирани средства за противовъздушна отбрана и противоракетна отбрана“ – 15 места; 1.11. Артилерийско и зенитно въоръжение, оптика и бойни припаси – 11 места; 1.12. „Материални ресурси, придвижване и транспорт“ – 19 места; 1.13. „Танкова и автомобилна техника“ – 16 места; 1.14. „Военни комуникационни и информационни системи – Комуникационна техника и технологии” – 23 места; 1.15. „Военни комуникационни и информационни системи – Компютърни системи и технологии” – 34 места.
Във Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски”, по специализациите: 2.1. „Летец-пилот” – 27 места; 2.2. „Радиоелектронно оборудване на летателни апарати” – 5 места; 2.3. „Авиационно въоръжение“ – 5 места; 2.4. „Комуникационни, информационни и навигационни системи“ – 6 места.
Във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”, по специализациите: 3.1. „Корабоводене за Военноморските сили” – 10 места; 3.2. „Корабни машини и механизми за Военноморските сили” – 10 места; 3.3. „Военноморски комуникационни и радиотехнически системи“ – 8 места; 3.4. „Кибероперации“ – 8 места; 3.5. „Медицинско осигуряване на въоръжените сили“ – 20 места.

Информация за специалностите, необходимите документи, графиците и датите за провеждане на изпитите може да се получи от:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 33, тел. 068/ 603 973 ; 0886 558 614, Офис за военен отчет в Община Троян – ул. „Г. С. Раковски“ № 55, тел. 0886 096 436, в интернет-страниците на Министерство на отбраната, Централно военно окръжие и мобилното приложение на Централно военно окръжие.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button