Бизнес план на „В и К – Стенето“ – ЕООД, гр. Троян не мина

Бизнес план 2022 – 2026 г. на „В и К – Стенето“ – ЕООД, гр. Троян  бе предложен за разглеждане  от Общински съвет Троян. Той трябваше да се приеме в окончателния си вариант. На 27.01.2022 г., троянските съветници не го приеха.

Разглеждането на проекта  бе  8-ма точка от дневния ред. Първи се изказа Кардашимов от групата на БСП, който наблегна на пропуски в проекта. Не е заложено да се подобри водоснабдяването  в някои населени места в общината, няма становище за закупуване на нов камион тип „Вома“ и др.

Мариян Данчев  наблегна, че фактор като инфлацията  е пренебрегнат, цената на водата също, довършителните ремонтни дейности не са планувани. Не  е взето под внимание, че материалите са скочили драстично. Той зададе въпросът – знае ли някой механизма за определяне на цената водата?  Инж. Гечев  обясни, но отново не стана ясно.

Данчев призова общинските съветници да си влезнат в ролята на принципал.   Да има диалог между трите страни –  ВиК дружеството, общинска администрация и Общински съвет. Щом съветниците има свое единно мнение, управителят  на публичното предприятие трябва да се съобрази с него.

Кметът Михайлова  изрази мнение, че не е нормално да има пари в дружеството, а да се ремонтира на парче.  Според нея е необходимо ремонтните дейности да се завършват, а не гражданите на Троян  да не знаят след колко години ВиК  дружеството ще завърши ремонтните си дейности. Така да се планират инвестиционните ремонти, че и общинска администрация да може да изпълни своите планове. Казано по-просто  – да има диалог.

Тя също сподели, че в бизнес плана трябва да включва и цената на водата, а не –  изведнъж да има повишение.

След гласуването  председателят на Общински съвет Троян инж.Петко Пенков обяви, че са гласували 25 съветници – 14 „въздържали се“, 1 „против“ и 10 –  “ За“.  Бизнес плана на  „В и К – Стенето“ – ЕООД,  не се прие.

Във видео материала може да чуете от 1:39:39 до 2:10:00

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button