Допълнителни разяснения за разделянето на отпадъците в Троян

Надяваме се гражданите да проявят съзнателно отношение и взаимен контрол!

Допълнителни разяснения за разделянето на отпадъците внасят от общинска администрация –  Троян.
Преди дни ви съобщихме,че община Троян започва разделянето на отпадъците на рециклируеми и нерециклируеми, чрез изграждането на система за разделно събиране на отпадъци. На територията на град Троян са разположени 95 контейнера с цветни стикери

В тези контейнери гражданите могат да изхвърлят четири вида рециклируеми отпадъци: хартия, пластмаса, стъкло и метал.
Отпадъкът от контейнерите ще се транспортира до площадката за предварително третиране, собственост на община Троян и община Априлци.
Там полученият отсортиран материал ще се поставя в балираща машина, която пресова материала и го опакова във вид подходящ за последваща преработване.
Въвеждането на разделно събиране на отпадъците и транспортирането за последваща обработка ще спестява и пари на данъкоплатците. Въпреки сериозният ръст на цените на горива и електроенергия и на минималната работна заплата Община Троян успя такса битови отпадъци през 2022г. да не бъде увеличавана.
Очакванията са Общината да започне да депонира в пъти по-малко смет на регионалното депо, а това означава и в пъти по-малко заплатени суми. Спестените пари ще се влагат в закупуване на нова техника и съдове, както и за подобряване на дейностите по сметосъбиране.

В тези 95 съда могат да се изхвърлят само:
Хартия: вестници, списания, кутии и кашони, картони и хартиени листи;
Метал: метални съдове и предмети, кенчета, консервни кутии, капачки от буркани;
Стъкло: счупена посуда, стъклени бутилки и буркани, кутии от козметични продукти. Всички видове стъклени опаковки.
Пластмаса: пластмасови бутилки и туби, кофички, полиетиленови торбички и найлони.

Хранителни отпадъци, остатъци от плодове и зеленчуци, текстил и др се изхвърлят в ненадписаните контейнери тип  Бобър.

Надяваме се гражданите да проявят съзнателно отношение и взаимен контрол!, пишат още от администрацията.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button