Мирела Минкова: Иван Хаджийски – какво всъщност знаем за този троянец

Мирела Минкова, 8 клас, СУ „Васил Левски“ Троян, представя троянеца Иван Хаджийски през нейния поглед. Ментор на Мирела е Ангелина Иванова

Мирела е избрала презентацията за да покаже своята гледна точка. Изгледайте я

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button