Най-ниска е безработицата в община Троян за януари

Най-ниска е безработицата през януари в община Троян – 3.7% и Община Ловеч – 3.8%. Най-висока е безработицата в общините Угърчин – 21.7%, Ябланица – 23.8%. Останалите общини са с равнище на безработица – в Априлци – 4.8%, в Летница – 11.1%, в Тетевен – 11.5% и в Луковит – 17.6%, съобщиха от Агенция по заетостта в  Ловеч.
В края на януари регистрираните безработни в бюрата по труда от Ловешка област са били 4 218, което е с едва 75 лица повече от декември. На годишна база се отчита спад с 1446 лица.

Регистрирали са се нови 504 безработни лица, като броят им е с 36 повече спрямо декември 2021 и с 226 по-малко от броя на новорегистрираните през януари 2021 г. Освен тях, други 4 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в бюрата по труда.

През януари броят на започналите работа регистрирани безработни достигна 240, което е с 41 по-малко в сравнение с последния месец на изминалата година. 86.7% от започналите работа са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 27.5%, следвани от търговията – с 12.5%, хотелиерство – 8.0%, административни и спомагателни дейности – 6.7%, транспорт – 3.8% и др.

32 безработни лица от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през януари – 3 по програми и мерки за заетост и 29 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР).

Заявените работни места на първичния пазар на труда през януари са 141. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (46.8%), аграрен сектор (9.2%), следват административните и спомагателните дейности (7.8%), държавното управление (7.8%), образование (7.1%), хуманно здравеопазване (6.4%), търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (5.7%) и др.

Най-търсените професии през месецa са: работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; персонал, полагащ грижи за хората; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия; работници в селското, горско и рибно стопанство; монтажници; работници в сферата на персоналните услуги; преподаватели; продавачи работници в добивната и преработващата промишленост и др.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button