Община Троян обявява работно място за длъжността „Счетоводител“

Община Троян обявява работно място за длъжността „Счетоводител“  към Общинска администрация – гр.Троян– по трудово правоотношение, по документи и събеседване  на основание Заповед № 118 от 04.02.2022 година на Кмета на Община Троян

I. Изисквания:
• минимална образователна степен – Професионален бакалавър по …;
• професионален опит – не се изисква;
• професионална област – икономическа специалност;
• компютърна компетентност.

II. Необходими документи за кандидатстване:
• заявление;
• автобиография ;
• копие на диплома за завършено образование;
• копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;
• документ за придобита компютърна компетентност.

Основната цел на длъжността е окомплектоване на документи за плащане и изготвяне на платежни документи, счетоводна отчетност на задълженията към доставчици по аналитични партиди, счетоводна отчетност на поети и реализирани ангажименти по сключени договори, счетоводна аналитична отчетност на всички предоставени социални услуги от Община Троян и други свързани със счетоводната отчетност на първостепенния разпоредител – Община Троян.
Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика в кабинет № 21 на Общинска администрация – гр.Троян.
С отговарящите на условията кандидати ще се проведе събеседване относно отговорностите произтичащи от длъжностната характеристика.
Документите ще се приемат от 09.02.2022 година до 18.02.2022 година включително в Центъра за административно обслужване на Общинска администрация Троян.
След подбора по документи допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждане на събеседването.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button