Отпадат някои ограничения заради COVID-19 в област Ловеч

Отпадат някои ограничения заради пандемията  от короновирус на територията на Област Ловеч, научаваме от прессъобщението на РЗИ Ловеч, цитирано от Троян експрес и областта.

А именно:

  1. Считано от 00:00 часа на 21.02.2022 г. преустановява действието на Заповед №РД-01-29/03.02.2022 г. на РЗИ-Ловеч за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Ловеч, с което отпада ограничението за използване до 50% от капацитета за обектите и дейностите с подхода „Зелен сертификат“.

2.  Отпада и изискването за преустановяване на присъствения учебен процес за учениците от V до XII клас.

Остават в сила действащите ограничения по Заповед №РД-01-973/26.11.2021г. на Министъра на здравеопазването, изменена със Заповед №РД-01-991/02.12.2021г. и Заповед №РД-01-88/15.01.2022г., които визират наличие на „зелен сертификат“ за функционирането на обекти и видове дейности, както и разрешен присъствен учебен процес за всички ученици след тестване съгласно Насоките на МОН. Разрешени са плановия прием и плановите операции в болниците.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button