Ще има ли предоставяне паркиране „Индивидуално паркомясто“ в Троян

Ще има ли предоставяне паркиране „Индивидуално паркомясто“ в Троян –  това е конкретното предложение от групата съветници от „Избор за Троян“ –  Николай Тодоров, Мариян Данчев, Ангел Балев и Михаела Димовска, което бе оттеглено от дневния ред по време на сесията на Общински съвет Троян. Потърсихме за разяснение г-н Тодоров, който ни обясни за какво иде реч.

Какво представлява  „Индивидуално паркомясто“?

–  „Индивидуално паркомясто“ е предоставяне на възможност за платено ползване на паркомясто в рамките на града.

Предоставянето на подобна услуга от страна на общината, разкрива възможности, от една страна за подобряване условията за бизнес и от друга страна би било добър приходоизточник за общинския бюджет. Предложението засяга предимно бизнеса но не изключва заинтересованите физ. лица. По същество то генерира възможност, за предоставяне на нова услуга пред гражданите на общината и не задължава и не обременява с налози никой, който не желае да ползва услугата. Освен това от предоставянето паркиране „Индивидуално паркомясто“, ще се генерират допълнителни приходи за общината, който преразпределени през бюджета им, ще могат косвено да се ползват всички граждани на общината. Отворен остава въпроса, дали приходите от тях не биха могли да се използват целево. Личното ми мнение, е че те следва да бъдат приоритетно насочвани в подобряване на градската пътна мрежа и тротоарите. Мотивите ми са, че с предоставянето на въпросните паркоместа, все пак частично се ограничава свободния достъп за паркиране на свободните зони и с приложено през бюджета на общината целевото разходване на средствата ще се постигнем логичната обществена компенсация. Заложените в предложението ни цени за услугата са индикативни и подлежат на обществена и експертна консултация. Определени са на база приложени добри практики от други съпоставими с нашата общини.

– Защо оттеглихте предложението?

Към настоящия момент, предложението беше оттеглено с мотива, че в момента тече изработване на нов Генерален план за организация на движението (ГПОД) за гр. Троян и е логично отлагане на предложените промени до приемането на плана. Приех коректно аргументите на кмета и администрацията с убеждението, че плурализма е свързващия елемент във фундамента на всяко добро управление. С отлагане на решението, аз обаче считам че слагам началото на обществено обсъждане, както пред отговорните институции, така и пред гражданите. Добре би било, спазвайки принципите за добро управление в местната власт, този дебат да придобие необходимата публичност. Да се чуят мненията на заинтересованите страни за да постигнем по-добра легитимност на мотивите налагащи приемането на предложените промени. Крайната цел, която следва се търси при всяко управленско решение и която трябва да води всички общински съветници и кмет е крайния резултат да съдържа в най-голяма степен достоверност на нуждите и потребностите на гражданите на общината ни.

Предложението може да прочетете ТУК

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button