Вероника Стайковска: Нова Европа – миграцията променя лика на стария континент

Вероника Стайковска от 8А клас на СУ „Васил Левски“ – Троян; Клуб „Статистика“, с ментор Ангелина Иванова, е  направила настоящата разработка на базата на официални данни, обобщени от Националния статистически институт. Анализът на данните е изцяло на Вероника, която се е запознала с данните и ги е интерпретирала.
Какво е миграцията и на какво се дели тя?
Миграцията е преместването на хора или животни в други географски ширини. Разликата между тази на животните и тази на човека е, че животните го правят, за да избегнат климатичните промени и е сигурно, че когато те отминат ще се върнат, а хората го правят, за да избегнат войни или други подобни действия.
Има две основни групи хора, които мигрират. Първата са емигрантите. Това са хора, които са напуснали родината си и живеят в чужда страна. Другите са имигрантите, които са се заселили на постоянно местожителство в някоя страна.
Имигранти
През периода 2010-2019 г. броя на имигрантите се е увеличил във всички държави на ЕС с изключение на Италия, където той е намалял. През 2019 г. най-голям брой имигранти са регистрирани в Германия (886 000 души, 21% от всички имигранти в държавите – членки на ЕС), Испания (750 000, 18%) и Франция (386 000, 9%). Имигрантите в тези три държави членки съставляват почти половината от всички имигранти, влизащи в държавите – членки на ЕС, през 2019 година. Словакия (7 000, 0.2% от всички имигранти в държавите – членки на ЕС), Латвия (11 000, 0.3%) и Естония (18 000, 0.4%) регистрират най-малък брой имигранти.
Имигрантите могат да бъдат както чужди граждани, така и граждани, завръщащи се в страната си на произход. През 2019 г. над половината имигранти в 23 от 27-те държави членки са притежавали чуждо гражданство (във или извън ЕС). Най-голям дял се наблюдава в Чехия (96%), Малта (95%), Люксембург (94%) и Австрия (91%). От друга страна, в Румъния 80% от имигрантите през 2019 г. са запазили националното си гражданство, следвани от Словакия (65%), България (62%) и Литва (51%).Вероника Стайковска: Нова Европа – миграцията променя лика на стария континент

Eмигранти
В периода 2010-2019г. емиграцията се е увеличила в 20 държави членки на ЕС и е намалила в останалите 7. Най-голямо увеличение през този период се наблюдава в Кипър, Унгария, Хърватия, Естония и България (за периода от 2012 до 2019 г.), а най-голямо намаление – в Латвия, Литва и Испания.
През 2019 г. най-голям брой емигриращи са отчетени в Германия (576 000 души, 21% от всички емигранти от държавите – членки на ЕС), Франция (299 000, 11%), Испания (296 000, 11%) и Румъния (234 000, 9%). Емигрантите от тези четири държави членки съставляват малко над половината от всички емигранти, напуснали държавите – членки на ЕС, през 2019 година.
През 2019г. около половината държави членки на ЕС отчитат, че имат повече имиграция на собствени граждани, отколкото на чужди.
В периода 2013-2019г. се отчита и голяма емиграция на население, което е в трудоспособна възраст (20 до 64 години). То е най-голямо в Чехия, Хърватия, Германия и Естония.Вероника Стайковска: Нова Европа – миграцията променя лика на стария континент

 

Вероника Стайковска,  8А клас на СУ „Васил Левски“ – Троян; Клуб „Статистика“ Нова Европа – миграцията променя лика на стария континент

 

Автор:
Вероника Стайковска, 8А клас, СУ „Васил Левски“ – Троян; Клуб „Статистика“ 
Източник
НСИ

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button