За престой за зареждане на търговски обекти в центъра на Троян ще се събира годишна такса

Николай Тодоров предлага въвеждане режим на платено паркиране „Служебен абонамент”

За престой за зареждане на търговски обекти, попадащи в Централна зона  на Троян, да се заплаща годишна такса,  предложи Розалина Русенова – и.д. кмет.  С това предложение се  изменя и допълва  § 10. Чл. 54а, ал.2. от Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян.
След като  бе обсъдено предложението  на г-жа Русенова първо в комисиите, то бе  прието от ОбСъвет с 26 гласа „за“, относно изменение и допълнение към внесения проект:
§ 10. Чл. 54а, ал.2 да се чете:
(2) За престой за зареждане на търговски обекти, попадащи в Централна зона / по чл.3, ал. 1, т. 1, букви „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“/ от Наредба №2 за организацията и безопасността на движението на територията на Община Троян се събира годишна такса за едно пътно превозно средство в размер на 20 лв.

Общинският съвет взе следното решение:

Решение № 569

На основание чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет – Троян реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян.

По време на дебата по тази точка,  д-р Миховска от групата на ГЕРБ,  отправи въпроси към общинска администрация относно калкулирането на цените на таксите и др. Анита Маринова – началник отдел „Връзка с гражданите“ обясни обстойно.

Общинския съветник от групата Коалиция   „Избор за Троян“ Николай Тодоров бе внесъл предложение за платено паркиране „Служебен абонамент” в помощ на бизнеса. На улици, площади и паркинги – общинска собственост, на специално обозначени за това места, може да се въвежда  този режим, в работни дни с определено време, за което ще се заплаща цена според  Наредба  на община Троян.

Николай Тодоров изтегли това предложение, защото Общия устройствен план на община Троян (ОУПОТ) все още не е приет. Трябва да се види окончателния вариант и да се види, къде ще са предназначените места за паркинги и чак тогава да се внесе предложението за  въвеждане режим на платено паркиране „Служебен абонамент”.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button